วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บล็อก (BLOG)
มาจากการผสมคำระหว่าง WEB (World Wide Web) + LOG (บันทึก) = BLOG คือ เว็บไซต์ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บ ได้ตลอดเวลา การสร้างเว็บบล็อกสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ไม่ซับซ้อน ไม่เสียสตางค์ ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา HTML อย่างน้อยของให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์
ภายในเว็บบล็อก จะมีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์พื้นฐานมาให้แล้ว โดยการสร้างเครื่องมือ สำหรับ เขียนเรื่อง โพสรูป จัดหมวดหมู่ และลูกเล่นอื่น ๆ ที่ผู้จัดทำพยายามสร้างเพื่อดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ให้เข้าไปใช้บริการ เสน่ห์ของบล็อกอยู่ที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive) โดยการแสดงความคิดเห็นต่อท้ายที่เรื่องนั้น ๆ